The UP Film Institute congratulates the following students for their official selection at the CineMakulay Film Festival to be held on June 17, 2017 (FREE ADMISSION) at Cinematheque Centre Manila:

ANG HIGHSCHOOL AT SI OLIVE by Keana Trasporte

FLUID by Gerlyn Altura (MAMS Film student)

MARK AND LENNY by Gio Potes

SOME NIGHTS I FEEL LIKE WALKING by Trishtan Perez

 

Here’s the complete list of entries on the said festival:

ABOUT THE FESTIVAL:
“Panandang-bato sa kasaysayan ng pakikibaka ng sektor ng LGBT (lesbiyana, bakla, biseksuwal, at transgender) ang Stonewall Riots na naganap sa New York noong Hunyo 28, 1969. Ang ginawa nilang pagtindig at paglaban ay nananatiling inspirasyon sa patuloy na pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian, lahi, at uri. Ito ang dahilan kung bakit tinaguriang Pride Month ang buwan ng Hunyo. Sa diwang ito ilulunsad ng Bahaghari, multi-sektoral na organisasyon ng mga militante at makabayang LGBT, ang CineMakulay. Sa pamamagitan ng mga maiikling pelikula at dokumentaryo, tatalakayin ang ugnayan ng uri, kasarian, katarungan, kapayapaan, at ang halaga nito sa kasalukuyang kalagayan at pakikibaka ng mga Pilipinong LGBT.

Ang mga paksang tatalakayin ng mga maiikling pelikula ay:
• Paglalantad (Coming out)
• Diskriminasyon (Discrimination)
• Pangkasariang Pagkakakilanlan (Gender Identity)
• Kasarian at Uri (Gender and Class)
• Kasarian at Paggawa (Gender and Labor)
• Kasarian, HIV, at Kalusugan (Gender, HIV, and Health)
• Kasarian at Bansa (Gender and Nation)
• Kasarian at Katarungan (Gender and Justice)
• Kasarian at Usapang Pangkapayapaan (Gender and Peace Talks)
• At iba pang tumatalakay sa ugnayan ng kasarian, uri, katarungan, at kasarinlan”

For more details, visit Bahaghari’s Facebook Page in this link: https://www.facebook.com/BahaghariLGBT/